Serie: UDC XVPA 21/22

27 April 2021

"ABAU y Preinscripción"

22 April 2021

"Enfermaría (Ferrol)"

Ciencias da Saúde

"Bioloxía / Química / Simultaneidade: Bioloxía - Química / Nanociencia e Nanotecnoloxía "

Ciencias

"Xestión Industrial da Moda"

CC. Sociais e Xurídicas

"Turismo + Turismo e CC. Empresariais"

CC. Sociais e Xurídicas

"Terapia Ocupacional"

Ciencias da Saúde

"Socioloxía"

CC. Sociais e Xurídicas

"Relacións Laborais e Recursos Humanos (Ferrol)"

CC. Sociais e Xurídicas

"Relacións Laborais e Recursos Humanos (A Coruña)"

CC. Sociais e Xurídicas

"Podoloxía"

Ciencias da Saúde

"Náutica e Transporte Marítimo + Máquinas Navais"

Enxeñaría e Arquitectura

"Inglés: estudos lingüisticos e literarios/Simul.: Inglés - Español: estudos lingüisticos e literarios"

Artes e Humanidades

"Galego e Portugués: estudos lingüísticos e literarios / Simult.: Inglés– Galego e Port.: Est. Ling. e Lit."

Artes e Humanidades

"Fisioterapia"

Ciencias da Saúde

"Estudos de Arquitectura + Paisaxe"

Enxeñaría e Arquitectura

"Español: estudos lingüísticos e literarios / Simult.: Español. – Galego e Portug.: Est. Ling. e Lit."

Artes e Humanidades

"Enxeñaría Naval e Oceánica + Simult. Enxeñaría Mecánica e Enxeñaría Naval e Oceánica"

Enxeñaría e Arquitectura

"Enxeñaría Informática"

Enxeñaría e Arquitectura

"Enxeñaría en Tecnoloxías Industriais / Enxeñaría Mecánica"

Enxeñaría e Arquitectura

"Enxeñaría en Obras Públicas / Tecnoloxía da Enxeñaría Civil "

Enxeñaría e Arquitectura

"Enxeñaría en Deseño Industrial e Desenvolvemento do Produto"

Enxeñaría e Arquitectura

"Enxeñaría Electrónica Industrial e Automática "

Enxeñaría e Arquitectura

"Educación Primaria"

CC. Sociais e Xurídicas

"Educación Infantil"

CC. Sociais e Xurídicas

"Economía"

CC. Sociais e Xurídicas

"Ciencias Empresariais"

CC. Sociais e Xurídicas

"Ciencias da Actividade Física e do Deporte"

CC. Sociais e Xurídicas

"Ciencia e Enxeñaría de Datos "

Enxeñaría e Arquitectura

"Arquitectura Técnica"

Enxeñaría e Arquitectura

"Administración e Dirección de Empresas"

CC. Sociais e Xurídicas