Serie: UDC 22/23 Videos de presentación

12 May 2022

"Enxeñaría e Arquitectura: ARQUITECTURA TÉCNICA"

Campus da Coruña

"Enxeñaría e Arquitectura: GRAO EN ENXEÑERIA EN OBRAS PÚBLICAS"

Campus da Coruña

"Presentación ABAU - CIUG"

04 May 2022

"Enxeñaría e Arquitectura: GRAOS EN TECNOLOXÍA DA ENXEÑARÍA CIVIL"

Campus da Coruña

29 April 2022

"Enxeñaría e Arquitectura: GRAO EN ENXEÑARÍA MECÁNICA"

Campus de Ferrol

"Enxeñaría e Arquitectura: GRAO EN TECNOLOGÍAS INDUSTRIAIS"

Campus de Ferrol

"Ingeniería y Arquitectura: GRAO EN ENXEÑARÍA ELÉCTRICA + DUAL"

Campus de Ferrol

"Arte e Humanidades: GRAO EN XESTIÓN DIXITAL DA INFORMACIÓN E DOCUMENTACIÓN"

Campus de Ferrol

"Artes e Humanidades: GRAO EN ESPAÑOL - GRAO EN INGLÉS - GRAO EN GALEGO PORTUGUÉS - SIMULTANEIDADES"

Campus da Coruña

27 April 2022

"Ciencias da Saúde: GRAO EN PODOLOXÍA"

Campus de Ferrol

"Enxeñaria e Arquitectura: ENXEÑARÍA INFORMÁTICA + CIENCIA E ENXEÑARÍA DE DATOS + INTELIXENCIA ARTIFICIAL"

Campus da Coruña

"Enxeñaria e Arquitectura: GRAO EN ENXEÑARÍA MECÁNICA + NAVAL E OCEÁNICA"

Campus de Ferrol

"Enxeñaria e Arquitectura: SIMULTANEIDADE EN ENXEÑARÍA MECÁNICA + NAVAL E OCEÁNICA"

Campus de Ferrol

"Enxeñaría e Arquitectura: GRAO ABERTO EN ENXEÑARÍA INDUSTRIAL"

Campus de Ferrol

"Ciencas Sociais e Xurídicas: GRAO EN RELACIÓNS LABORAIS E RECURSOS HUMANOS (Ferrol)"

Campus de Ferrol

"Ciencias Sociais e Xurídicas: GRAO EN TURISMO + SIMULTANEIDADE TURISMO - CC EMPRESARIAIS"

Campus da Coruña

26 April 2022

"Enxeñaría e Arquitectura: GRAO EN TECNOLOXÍA DA ENXEÑARÍA CIVIL"

Campus da Coruña

"Xestión Industrial da moda: GRAO EN XESTIÓN INDUSTRIAL DA MODA"

Campus de Ferrol

"Ciencias Sociais e Xurídicas: GRADO ABERTO EN CIENCIAS SOCIAIS E XURÍDICAS"

Campus da Coruña

"Ciencias Sociais e Xurídicas: GRAO EN SOCIOLOXÍA"

Campus da Coruña

"Ciencias Sociais e Xurídicas: GRAO EN RELACIÓNS LABORAIS E RECURSOS HUMANOS"

Campus da Coruña (adscrito)

"Ciencias Sociais e Xurídicas: GRAO EN EDUCACIÓN SOCIAL"

"Ciencias Sociais e Xurídicas: GRADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA"

Campus da Coruña

"Ciencias Sociais e Xurídicas: GRAO EN EDUCACIÓN"

Campus da Coruña

"Ciencias Sociais e Xurídicas: GRAO EN ECONOMIA"

Campus da Coruña

"Ciencias Sociais e Xurídicas: GRAO EN ADMINISTRACIÓN E DIRECCIÓN DE EMPRESAS"

Campus da Coruña

"Ciencias Sociais e Xurídicas: SIMULTANEIDADE: ADE - DEREITO"

Campus da Coruña

"Ciencias Sociais e Xurídicas: GRAO EN COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL + CREACIÓN DIXITAL, ANIMACIÓN, VIDEOXOGOS"

Campus de A Coruña

"Ciencias Sociais e Xurídicas: GRAO EN CIENCIAS EMPRESARIAiS"

Campus de A Coruña

"Ciencias Sociais e Xurídicas: GRAO EN CIENCIAS DA ACTIVIDADE FÍSICA E DO DEPORTE "

Campus de A Coruña