Novas funcionalidades na aplicación GADU para o perfil de Profesor

Recording date: 28/04/2015
Viewed: 14 times

Videotutorial explicativo sobre as novidades que se van implantar no curso 2015/16 na aplicación de guías docentes (GADU)

Series: Cufie

Attachments
There are no attachments