Lección inaugural

Recording date: 17/09/2015
Viewed: 12 times

Acto de Apertura do Curso Académico 2015-2016. A Coruña, 4 de setembro de 2015.- Lección inaugural do profesor da área de Educación Física e Deportiva Juan Manuel Cardesín Villaverde “Evolución e estado actual das ciencias da actividade física en Galicia”.


Attachments
There are no attachments